دوشنبه 28 خرداد 1397 _ _ 9 ژانویه 776
جستجو :
 منو
 
  مسئول EDO

                                                                    عضو هیئت علمی گروه فیزیوتراپی دانشکده توانبخشی 

سکینه گلجاریان

 

کارشناس ارشد فیزیوتراپی

 مأمور آموزشی (دانشجوی دکترای تخصصی فیزیوتراپی)

شروع خدمت: 1380

رتبه دانشگاهي : مربی

تلفن: 3311392 - 3311293 - 0411

فاکس: 3334647 - 0411

آدرس: تبريز - کوی ولیعصر - خیابان توانیر - دانشکده توانبخشی

پست الکترونیکی:

 

برچسب ها :