برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده توانبخشیRehabilitation Faculty

فهرست اصلی

اهداف تیم پژوهشی

 

- سازماندهي فعاليتهاي پژوهشي در راستاي اولويت هاي تحقيقاتي دانشگاه

- استفاده بهينه از امکانات و نيروهاي انساني موجود در جهت انجام فعاليتهاي علمي – پژوهشي

- ايجاد و تقويت بستر مناسب براي طرحهاي تحقيقاتي تيم پژوهشي بويژه با مشارکت محققين باليني و پايه

- تهيه و ارائه اطلاعات و رهنمودهاي علمي – تحقيقاتي مورد نياز در زمينه مسايل

- برقراري ارتباطات علمي – تحقيقاتي با ساير مراکز علمي داخلي و بين المللي