برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده توانبخشیRehabilitation Faculty

فهرست اصلی

فرم های آموزشی و فرآیندها

ردیف                      فرم های آموزشی               
1 برگ انتخاب واحد دانشجویان دانشکده علوم توانبخشی
2 درخواست مهمانی
3 مرخصي تحصيلي دانشکده توانبخشی
4 فرم مهمان تک درس از دانشکده دیگر
5 فرم تقاضای صدور گواهی اشتغال به تحصیل
6 درخواست انتقال دائم 
7 فرم تقاضای انصراف دائم از تحصیل
8 فرم تقاضای تغییر رشته توام با انتقال
9 درخواست سنوات دانشجویان ارشد-خلاصه وضعیت تحصیلی
10 تسویه حساب دانشجویان کاردرمانی
11 تسویه حساب دانشجویان فیزیوتراپی
12 تسویه حساب دانشجویان گفتاردرمانی
13 تسویه حساب دانشجویان کارشناسی شنوائی
14 تسویه حساب دانشجویان ارشدفیزیوتراپی 
ردیف    فرآیندهای آموزشی 
1 ارزشیابی تحصیلی
2 استفاده از خوابگاه دانشجویی
3 انتخاب واحد
4 حذف و اضافه
5 حذف اضطراری
6 حل مشکلات دانشجویان در رابطه با پیش نیاز و هم نیاز
7 جابجایی،انتقال مهمان و مرخصی تحصیلی
8 بررسی مشکلات دانشجویان
9 حضور و غیاب دانشجو در کلاس  
10 رسیدگی به اعتراض دانشجو در رابطه با نمره در کمیته نظارت بر آزمون 
11 فارغ التحصیلی
12 معرفی به استاد و تماس با استاد