برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده توانبخشیRehabilitation Faculty

فهرست اصلی

جدول شاخصهاي ارزشيابي فعاليتهاي تيم

 

جذب گرنت

 

هدايت پاياننامه تحقيقاتي

حداكثربراي هر عضو 4 امتياز

مجموعاً 20 امتياز

انتشار مقاله در مجلات معتبر داخلي و يا بين المللي 

حداقل 75 امتياز_اجباري

برگزاري کنگره هاي خارجي و بين المللي

حداكثر3 امتياز

برگزاري کارگاههاي توانمند سازي در حوزه پژوهش

حداکثر 6 امتياز

ايجاد Home page

براي هر عضو 5 امتياز(سال اول و تكميل براي سالهاي بعد)

مجموعاً 25 امتياز