برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده توانبخشیRehabilitation Faculty

فهرست اصلی

معرفی دفتر استعدادهای درخشان

معرفی دفتر:
 
 
اعضای هسته استعداد درخشان دانشکده
 • دبیر هسته استعداد درخشان دانشکده
 • مسئول هسته استعداد درخشان دانشکده
 • اساتید مشاور حامی
 • کارشناس هسته استعداد درخشان دانشکده
 • دانشجویان استعداد درخشان دانشکده
وظایف مسئول هسته استعداد درخشان دانشکده
 • ارائه طرح و برنامه ارتقای سطح آموزشی و توانمندی دانشجویان استعداد درخشان ویژه دانشکده
 • بررسی و پایش سطح و روند تحصیلی دانشجویان استعداد درخشان در سطح دانشکده
 • حمایت از دانشجویان استعداد درخشان و رفع موانع آموزشی ، پژوهشی و فرهنگی در سطح دانشکده
 • نظارت بر عملکرد اساتید مشاور و دانشجویان استعداد درخشان
 • تعیین استاد مشاور حامی ویژه دانشجویان
 • معرفی و هماهنگی و همکاری دانشجویان با مراکز تحقیقاتی با هماهنگی و مشورت استاد مشاور حامی دانشجویان و قعالیت دانشجویان در مراکز تحقیقاتی
 • حمایت و راهنمایی دانشجویان فعال در المپیاد و رفع موانع آموزشی
 • ارائه ابلاغ برای اساتید مشاور حامی
وظایف اساتید مشاور حامی دانشجویان استعداد درخشان دانشکده
 • شناخت دقیق دانشجویان تحت پوشش از نظر قابلیت ها و سطح علمی توانایی های آموزشی پژوهشی و واحدهای انتخابی و پایش سطح و روند تحصیلی دانشجویان
 • رفع موانع آموزشی و هدایت تحصیلی دانشجویان در طول ترم و شناسایی و معرفی دانشجویان دارای افت تحصیلی
 • بررسی توانمندی و استعدادهای دانشجویان و ارائه پیشنهاد همکاری دانشجویان با مراکز تحقیقاتی به مسئول هسته دانشکده
شرح وظایف هسته­ ی استعدادهای درخشان
 • شناسایی استعدادهای درخشان از بین دانشجویان شاغل به تحصیل بر اساس دستورالعمل­های مربوطه
 • تشکیل پرونده برای عملکردهای آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و هنری دانشجویان استعداد درخشان
 • معرفی دانشجویان استعداد درخشان به اساتید حامی جهت دریافت حمایت­های مورد نیاز و برنامه­ریزی و هدایت دانشجو برای رشد در ابعاد مختلف
 • تشکیل کارگروههای تخصصی برای سوق دادن فعالیتهای دانشجویان مستعد در زمینه­های مناسب، استفاده بهینه از نیروی دانشجویان و کمک در جهت رشد و تعالی آنها
 • شناسائی زمینه­های استعداد دانشجویان و تواناییهای بالقوه و هدایت آنها به کارگروههای مرتبط با علایق و توانائیها
 • بهره­گیری از ظرفیتها و توانمندی دانشجویان استعداد درخشان در قالب کمیته­های مشورتی برای پیشبرد اهداف مدیریتی، آموزشی، پژوهشی،مراقبتهای بالینی، فرهنگی و هنری
 • کمک به پرورش خلاقیت و گسترش نوآوری در قالب ابداعات، اختراعات، ایده­های برتر دانشجویی، کارآفرینی در دانشجویان صاحب استعدادهای درخشان
 • معرفی دانشجویان برای ورود اطلاعات به سامانه ثریا برای بهره­مندی از تسهیلات مربوطه
 • هماهنگی و معرفی دانشجویان به مراجع علمی و اساتید خارج از دانشکده برای استفاده از مشاوره مورد نیاز در موارد لزوم
 • پایش وضعیت پیشرفت تحصیلی دانشجویان صاحب استعداد برتر در طول دوره تحصیل در قالب نظام استاد حامی، بررسی علل افت تحصیلی و چاره­اندیشی برای آن
 • هماهنگی و معرفی دانشجویان به دفتر مرکزی استعدادهای درخشان دانشگاه برای بهره­مندی از تسهیلات شرکت در کارگاهها همایشها و دوره­های آموزشی
 • معرفی دانشجویان به دفتر مرکزی استعدادهای درخشان دانشگاه جهت حمایت در مراحل توزیع نیروی انسانی و خدمت وظیفه عمومی به فراخور امتیازات متعلقه
 
ارائه خدمات مشاوره­ ای در زمینه­ های مورد نیاز برای رشد و شکوفایی استعدادهای برتر