برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده توانبخشیRehabilitation Faculty

فهرست اصلی

حراست دانشکده

 نام محمد
 نام خانوادگی :  لاشکنی
 سمت : حراست دانشکده
 شماره تماس مستقیم: 33372072 
 داخلی 269

شرح وظایف