برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده توانبخشیRehabilitation Faculty

فهرست اصلی

اعضای دفتر استعدادهای درخشان

نام ونام خانوادگی: دکتر عباس سلطانی 
سمت: مسئول هسته استعداد های درخشان
مرتبه علمی: استادیار

تخصص: دکترای تخصصی فیزیوتراپی 
پست الکترونیکی: 
 
تلفن تماس: 33375359

نام ونام خانوادگی: دکتر سکینه گلجاریان 
سمت: دبیر هسته استعداد های درخشان
مرتبه علمی: استادیار

تخصص: دکترای تخصصی فیزیوتراپی 
پست الکترونیکی: 
 
تلفن تماس: 33251499 داخلی 220

نام ونام خانوادگی: دکتر علی جهان
سمت: استاد حامی گروه گفتار درمانی
مرتبه علمی: استادیار

تخصص: دکترای تخصصی نورو ساینس
پست الکترونیکی:  
تلفن تماس: 33251499 داخلی 202

نام ونام خانوادگی: دکتر سکینه گلجاریان 
سمت: استاد حامی گروه فیزیوتراپی
مرتبه علمی: استادیار

تخصص: دکترای تخصصی فیزیوتراپی 
پست الکترونیکی: 
 
تلفن تماس: 33251499 داخلی 220

نام ونام خانوادگی: دکتر ناصر حوائی 
سمت: استاد حامی گروه کاردرمانی
مرتبه علمی: استادیار

تخصص: دکترای تخصصی کاردرمانی 
پست الکترونیکی: 
 
تلفن تماس: 33251499 داخلی 289
نام ونام خانوادگی: دکتر فاطمه جعفرلو 
سمت: استاد حامی گروه شنوایی شناسی
مرتبه علمی: استادیار

تخصص: دکترای تخصصی شنوایی شناسی
پست الکترونیکی: 
تلفن تماس: 33251499 داخلی 207