برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده توانبخشیRehabilitation Faculty

فهرست اصلی

کلیه کارکنان دانشکده

نام و نام خانوادگی سمت
دکتر عباس سلطانی            ریاست دانشکده علوم توانبخشی
معاون آموزشی تحقیقات و فناوری
دکتر غلامرضا دوست زاده معاون اداری ومالی
  مسئول حراست
مهناز شکوئی مسئول دفتر ریاست
کارکنان بخش اداری 
  رئیس اداره امور عمومی
علیرضا مقدمی مسئول خدمات
 محمود جهانمهر مسئول روابط عمومی
حبیب کوشنده مسئول دبیرخانه
  متصدی پذیرش 
کارکنان بخش مالی
حسین رادپور بشیر   مسئول امور مالی 
معصومه پورکاظم حسابدار  
احمد پاشایی حسابدار
بهروز جابری   حسابدار
 امیر عالی شهرک حسابدار و امین اموال
کارکنان آموزش و دانشجویی
دکتر پریسا نیک پو مسئول امور آموزشی و پژوهشی
ایوب اسکندرزاده کارشناس آموزشی
رقیه سیدی کارشناس امور آموزشی،EDO و استعدادهای درخشان
ویدا پاکنهاد کارشناس امور دانشجویی و پژوهشی
اکرم توجیه کارشناس آموزشی
رضا مقدم بایگان آموزش و مسئول سمعی بصری
کارکنان بخش کتابخانه 
ابوالفضل بابازاده مسئول کتابخانه
کارکنان بخش فناوری اطلاعات(IT)
   امین حسنی زنوزی  مسئول فناوری اطلاعات
علیرضا مقدمی نهند   متصدی سایت کامپیوتر
کارکنان کلینیک فیزیوتراپی
محمد شفائی فیزیوتراپیست
فریبا قدیری فیزیوتراپیست