برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده توانبخشیRehabilitation Faculty

فهرست اصلی

اعضای تیم پژوهشی دانشکده توانبخشی

 

 

نام ونام خانوادگی:دکتر عباس سلطانی 
 سمت: ریاست دانشکده و عضو هیات علمی گروه فیزیوتراپی
مرتبه علمی: استادیار دانشگاه
تخصص: دکترای حرفه ای فیزیوتراپی 
پست الکترونیکی:
soltania[at]tbzmed.ac.ir

نام ونام خانوادگی: دکتر بابک کاشفی مهر
سمت: مدیر گروه کاردرمانی
مرتبه علمی: استادیار
تخصص:دکترای تخصصی کاردرمانی 
پست الکترونیکی:
kashefimehrb[at]tbzmed.ac.ir

 

نام ونام خانوادگی: دکتر علی جهان
سمت: سرپرست گروه گفتاردرمانی و شنوایی شناسی
مرتبه علمی: استادیار
تخصص:دکترای تخصصی نورو ساینس 
پست الکترونیکی:jahana[at]tbzmed.ac.ir

 

 نام ونام خانوادگی: دکتر ناصر حوائی
سمت: 
عضو هیات علمی گروه کاردرمانی
مرتبه علمی: استادیار
تخصص:دکترای تخصصی کاردرمانی 
پست الکترونیکی:
havaein[at]tbzmed.ac.ir

نام ونام خانوادگی: دکتر محمد اصغری جعفر آبادی
سمت: هیات علمی گروه آمار و اپیدمیولوژی
مرتبه علمی: استادیار
تخصص:  
پست الکترونیکی:
 m.asghari862@gmail.com

 نام ونام خانوادگی: دکتر فریبا قادری
سمت:  مدیر گروه فیزیوتراپی 
مرتبه علمی: دانشیار
تخصص: دکترای تخصصی فیزیوتراپی
پست الکترونیکی: 
 gaderif[at]tbzmed.ac.ir
 
نام ونام خانوادگی: دکتر فاطمه جعفرلو
سمت:  
عضو هیات علمی گروه شنوایی شناسی 
مرتبه علمی: استادیار
تخصص: دکترای تخصصی شنوایی شناسی
پست الکترونیکی: 
 jafarlouf[at]tbzmed.ac.ir
نام ونام خانوادگی: دکتر  وحیده زارع
سمت:  مدیر گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
مرتبه علمی:  دانشیار 
تخصص:  دکترای تخصصی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
پست الکترونیکی: