برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده توانبخشیRehabilitation Faculty

فهرست اصلی

قوانین ،مقررات و آیین نامه ها

آیین نامه های اداری و استخدامی

آئین نامه اداری و استخدامی کارمندان غیر هیأت علمی دانشگاه های علوم پزشکی و بهداشتی درمانی کشور


فرم ها و دستوالعملهای مربوط اعضای هیئت علمی

آیین نامه ارتقای اعضای هیأت علمی دانشگاه 

فرم فوق العاده محرومیت از مطب (تمام وقتی) اعضای هیأت علمی 

فرم ترفیع پایه اعضاء هیات علمی

دستورالعمل اجرایی آیین نامه جدید ترفیع پایه سالانه

فرم قرار داد حق التدريس

دستورالعمل تشویق مقالات


آیین نامه های آموزشی

آیین نامه کارشناسی

آیین نامه کارشناسی ارشد

شیوه نامه ها و دستورالعملهای EDO

دستورالعمل برگزاری دروس با استفاده از آموزش الکترونیکی

ابزارهای جمع آوری اطلاعات

فرم گزارش نهائی

معیارها و  نشانگرها


آئین نامه های استعدادهای درخشان

آیین نامه  عضویت در استعداددرخشان

آیین نامه اجرایی نشست 66 شورای آموزشی پزشکی و تخصصی

راهنمایی اعطایی جایزه های تحصیلی بنیاد ملی نخبگان (راجا)

جدول تخصیص امتیاز برای ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاتر

قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان


آیین نامه داخلی کتابخانه

مقررات و دستورالعمل داخلی کتابخانه