برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده توانبخشیRehabilitation Faculty

فهرست اصلی

وظايف کميته تحقيقات و برنامه ريزي

 

 

- تدوين برنامه هاي کلان تيم و ارائه آن به شوراي پژوهشي دانشگاه

- تصويب طرحهاي همکاري با ساير مراکز آموزشي – پژوهشي

- تصويب دستورالعمل هاي مربوط به امور داخلي و اجرائي تيم

- بررسي و تصويب بودجه سالانه تيم در محدوده اعتبارات و امکانات موجود

- نظارت بر عملکرد شوراي پژوهشي تيم

- بررسي عملکرد سالانه گروه

تبصره 4: لازم است کميته, حداقل هر شش ماه يکبار تشکيل جلسه بدهد.