برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده توانبخشیRehabilitation Faculty

فهرست اصلی

لیست دانشجویان استعداد درخشان

 
نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی مقطع     معدل                                        عکس                                          
پریسا ژولیده فیزیوتراپی کارشناسی ارشد 19.24
سمیرا نافذ فیزیوتراپی کارشناسی ارشد 18.70
الهام سلیمان زاده فیزیوتراپی کارشناسی پیوسته 17.68
هادی خانی خسروشاهی فیزیوتراپی کارشناسی پیوسته 17.33
مهدی هوشمند کاردرمانی کارشناسی پیوسته 17.95
فرشته بالائی گجن کاردرمانی کارشناسی پیوسته 18.98
شفق ساعی کاردرمانی کارشناسی پیوسته 18.50
جمال شادمان نیا کاردرمانی کارشناسی پیوسته 17.50
حسام الدین اکرمی کاردرمانی کارشناسی پیوسته 18.46
امیر صمدی شمس کاردرمانی کارشناسی پیوسته 18.24
شبنم جوادپور گفتاردرمانی کارشناسی پیوسته 17.53
معصومه سامان چیانه گفتاردرمانی کارشناسی پیوسته 18.81
ساناز آذری گفتاردرمانی کارشناسی پیوسته 18.30