برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده توانبخشیRehabilitation Faculty

فهرست اصلی

کارکنان واحد فناوری اطلاعات

 
نام و نام خانوادگی       

سمت          

   امین حسنی زنوزی                  مسئول فناوری اطلاعات                    
     علیرضا مقدمی نهند         متصدی سایت کامپیوتر