برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده توانبخشیRehabilitation Faculty

فهرست اصلی

مسئول دفتر ریاست

 

نام و نام خانوادگی: مهناز شکوئی
    سمت: مسئول دفتر ریاست 
 تلفن مستقیم: 33375359
تلفن داخلی: 225
   شرح وظایف