برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده توانبخشیRehabilitation Faculty

فهرست اصلی

مسئول روابط عمومی دانشکده علوم توانبخشی تبریز
جناب آقای محمود جهانمهر
تلفن تماس : 

فاکس: 33251361
تلفن داخلی: 238
شرح وظایف