برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده توانبخشیRehabilitation Faculty

فهرست اصلی
 اساتید
نام و نام خانوادگی : گروه آموزشی :
پست سازمانی : درجه علمی :
مرتب سازی بر اساس : تعداد رکورد :
 
حکیمه آدی گوزلی
نام استاد : حکیمه آدی گوزلی
گروه آموزشی : فیزیوتراپی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : معاونت آموزشی و تحقیقات و فناوری
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : فیزیوتراپی
تلفن : 33251499
صفحه اصلی : http://rehabilitation.tbzmed.ac.ir/teacher/
ایمیل : EmailImage
جلال احدی
نام استاد : جلال احدی
گروه آموزشی : فیزیوتراپی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : معاونت آموزشی و تحقیقات و فناوری
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : فیزیوتراپی
تلفن : 33251499
صفحه اصلی : http://rehabilitation.tbzmed.ac.ir/teacher/
ایمیل :
مینا احمدی
نام استاد : مینا احمدی
گروه آموزشی : کاردرمانی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : معاونت آموزشی و تحقیقات و فناوری
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : کاردرمانی
تلفن : 33251499
صفحه اصلی : http://rehabilitation.tbzmed.ac.ir/teacher/
ایمیل :
میرعلی  اعتراف اسکوئی
گروه آموزشی : فیزیوتراپی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : معاونت آموزشی و تحقیقات و فناوری
درجه علمی : استاد
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : فیزیوتراپی
تلفن : 33251499
صفحه اصلی : http://rehabilitation.tbzmed.ac.ir/teacher/
ایمیل :
بهرام  امیر شاکری
نام استاد : بهرام امیر شاکری
گروه آموزشی : فیزیوتراپی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : معاونت آموزشی و تحقیقات و فناوری
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : فیزیوتراپی
تلفن : 33251499
صفحه اصلی : http://rehabilitation.tbzmed.ac.ir/teacher/
ایمیل :
فاطمه جعفرلو
نام استاد : فاطمه جعفرلو
گروه آموزشی : شنوایی شناسی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : معاونت آموزشی و تحقیقات و فناوری
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : شنوایی شناسی
تلفن : 33251499
صفحه اصلی : http://rehabilitation.tbzmed.ac.ir/teacher/
ایمیل :
علی  جهان
نام استاد : علی جهان
گروه آموزشی : گفتاردرمانی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : معاونت آموزشی و تحقیقات و فناوری
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : نورو ساینس
تلفن : 33251499
صفحه اصلی : http://rehabilitation.tbzmed.ac.ir/teacher/
ایمیل :
شیما  حبیب زاده
نام استاد : شیما حبیب زاده
گروه آموزشی : شنوایی شناسی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : معاونت آموزشی و تحقیقات و فناوری
درجه علمی : مربی
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : شنوایی شناسی
تلفن :
صفحه اصلی : http://rehabilitation.tbzmed.ac.ir/teacher/
ایمیل : EmailImage
ناصر  حوائی
نام استاد : ناصر حوائی
گروه آموزشی : کاردرمانی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : معاونت آموزشی و تحقیقات و فناوری
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : کاردرمانی
تلفن : 33251499
صفحه اصلی : http://rehabilitation.tbzmed.ac.ir/teacher/
ایمیل :
ماندانا رضائی
نام استاد : ماندانا رضائی
گروه آموزشی : فیزیوتراپی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : معاونت آموزشی و تحقیقات و فناوری
درجه علمی : دانشیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : فیزیوتراپی
تلفن : 33251499
صفحه اصلی : http://rehabilitation.tbzmed.ac.ir/teacher/
ایمیل :