برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده توانبخشیRehabilitation Faculty

فهرست اصلی

دانشجویان جدیدالورود

فرآیند ثبت نام دانشجویان جدیدالورود


                         کتابچه راهنما جهت آشنایی هر چه بیشتر دانشجویان جدیدالورود با دانشکده و گروه های آموزشی

                                           گروه آموزشی فیزیوتراپی(کارشناسی و ارشد)

                                           گروه آموزشی کاردرمانی

                                           گروه آموزشی گفتاردرمانی

                                           گروه آموزشی شنوایی شناسی