برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده توانبخشیRehabilitation Faculty

فهرست اصلی
                                                                                                               
دفترچه تلفن
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : ریاست قسمت یا واحـد : دفتر ریاست
اسامـی افــــراد : خانم مهناز شکوئی شماره داخلــی : 225
شماره مستقیم : 33375359 شمــاره فـکـس : 33375359
نام حــــــــــوزه : معاونت اداری و مالی قسمت یا واحـد : معاون اداری و مالی
اسامـی افــــراد : غلامرضا دوست زاده شماره داخلــی : 220-33372072-33251499
شماره مستقیم : 33251816 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت اداری و مالی قسمت یا واحـد : رئیس امور عمومی
اسامـی افــــراد : حمزه مقدم شماره داخلــی : 229-33372072-33251499
شماره مستقیم : 33356098 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت اداری و مالی قسمت یا واحـد : حسابداری
اسامـی افــــراد : یدا.. اسدزاده شماره داخلــی : 221-33372072-33251499
شماره مستقیم : 33377919 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت اداری و مالی قسمت یا واحـد : کارگزینی
اسامـی افــــراد : آقای حمزه مقدم شماره داخلــی : 229-33372072-33251499
شماره مستقیم : 33356098 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : امور عمومی قسمت یا واحـد : آبدارخانه
اسامـی افــــراد : خانم ها روانبخش - رجب زاده شماره داخلــی : 219
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت آموزشی و پژوهشی قسمت یا واحـد : مسئول انفورماتیک
اسامـی افــــراد : آقای امین حسنی زنوزی شماره داخلــی : 227
شماره مستقیم : 33356811 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت اداری و مالی قسمت یا واحـد : دبیرخانه و بایگانی
اسامـی افــــراد : آقای حبیب کوشنده - آقای انصاری شماره داخلــی : 214
شماره مستقیم : 33311392 شمــاره فـکـس : 33334647
نام حــــــــــوزه : معاونت آموزشی و پژوهشی قسمت یا واحـد : هیات علمی فیزیوتراپی
اسامـی افــــراد : خانم دکتر فریبا قادری شماره داخلــی : 267
شماره مستقیم : 33345121 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت آموزشی و پژوهشی قسمت یا واحـد : کارشناس آموزش
اسامـی افــــراد : خانم رقیه سیدی شماره داخلــی : 226-33372072-33251499
شماره مستقیم : 33251361 شمــاره فـکـس :