برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده توانبخشیRehabilitation Faculty

فهرست اصلی

برنامه استراتژیک حوزه IT دانشکده

 

 

‌ گرچه فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT ) توانايي انسان را افزايش مي‌دهد، با اين وجود چنين پيشرفتهايي اغلب به خودي خود، سبب بهبود زندگي انسان در ابعاد مختلف نمي‌شود. ساز و كار و برنامه‌هاي كلان و راهبردي خاصي نياز است تا بتوان به اين هدف اساسي در بكار گيري ICT دست يافت. مهمترين برنامه‌اي که در نيل به اين اهداف لازم مي‌باشد، برنامه کلان يا طرح جامع فناوري اطلاعات است. برنامه‌ريزي‌ استراتژيك‌ به‌ مفهوم‌ برنامه‌ريزي‌ آينده‌ يك‌ سازمان‌ است، يعني‌ جهتي‌ كه‌ سازمان‌ مي‌خواهد در آن‌ جهت‌ حركت‌ كند و برنامه‌ريزي استراتژيك فناوري اطلاعات براي هر سازمان، سندي است كه معماري اطلاعات سازمان را در پرتو ملاحظات استراتژيك مانند ماموريت، اهداف و اولويت هاي سازمان تعيين كرده و برنامه اجرايي لازم براي دستيابي به سيستم ها و پايگاه‌هاي اطلاعاتي را در سطح سازمان تعيين مي‌كند. به عبارت ديگر، برنامه‌ريزي استراتژيك فناوري اطلاعات منشور و برنامه كلان سازمان در زمينه سيستم‌هاي اطلاعاتي و به طور كلي، فناوري اطلاعات است.

رويكردهاي مختلفي براي‌ برنامه‌ريزي‌ به‌كار برده‌ مي‌شوند. در حال حاضر رويكرد غالب براي تدوين برنامه بلند مدت يا طرح جامع فناوري اطلاعات رويكرد معماري سازماني يا معماري فناوري اطلاعات است

نقاط قوت : 
• تمایل مدیران به استفاده از تكنولوژی 
• استفاده كارشناسان از كامپیوتر 
• وضعیت سخت افزاری 
• امكانات آموزشی و نیروی انسانی 
• توانایی در برنامه ریزی عملیاتی 
• تمایل مدیریت به آموزش و توسعه كیفی خدمات 
• تقسیم كار 
• ارائه خدمات كارشناسان در زمینه انفورماتیكی واحدهای تابعه 
• ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه آمار و كامپیوتر

نقاط ضعف :
• تعویض های مکرر نیروی انسانی در مركز آمارو اطلاعات
• سیستمای غلط تشویق و تنبیه كاركنان در مراكز 
• مكانیزم هایی برای ایجاد انگیزه در پرسنل مركز 
• وضعیت بودجه و اعتبارات 
• کمبود امكانات فیزیكی 
• نحوه گردش داده ها در سیستم و انجام کارهای موازی
• وضعیت شبكه Networking 
• وضعیت مخابراتی 
• نحوه استفاده از رایانه در سیستم 
• هماهنگی بین واحدها 
• وضعیت ارتباط الكترونیكی 
• میزان استفاده مدیران از كامپیوتر 
• میزان سرمایه گذاری در خصوص IT 
• آشنایی مدیران با سیستم ها و شبكه 
• ساختار نظام كنترل و نظارتی در آمار و انفورماتیك 
• حوزه اختیارات انفورماتیك در هزینه كردن 
• خط مشی گذاری در زمینه انفورماتیك 
• پایش و ارزیابی داده های جمع آوری شده

فرصت ها :

• آگاهی عمومی نسبت به ارزش اطلاعات 
• میزان توجه محققین و اساتید به استفاده كاربردی از آمار و انفورماتیك
• استعداد محیط داخلی برای بهره گیری از تكنولوژی اطلاعاتی 
• توجه مسئولین وزارت متبوعه در خصوص حمایت از پرسنل
• تمایل مدیران نسبت به كاربرد اطلاعات در مدیریت

تهدیدات :
• كمبود بهره گیری مدیران از آمار و اطلاعات در تصمیم گیری 
• كمبود اطمینان از اعتبار و روایی آمار و اطلاعات تولید شده 
• سطح پایین حقوق و مزایای پرسنل ادارات آمار و انفورماتیك
• كمبود اطمینان از اطلاعات دریافتی توسط مراجع ذیصلاح 
• مشخص نبودن نیازهای اطلاعاتی قبل از تولید اطلاعات 
• فرهنگ عمومی نسبت به كاربرد اطلاعات در مراحل مختلف مدیریت 
• عدم رابطه بین عرضه و تقاضای اطلاعات 
• پراكندگی جغرافیایی واحدهای تابعه برای ایجاد یكپارچگی اطلاعاتی 
• نبود تجربه كافی در زمینه توسعه نظام اتوماسیون اداری

استراتژی ها
 

تهیه نمودن سخت افزارهای موردنیاز واحدها و نرم افزارهای موردنیاز مربوط به آن
 به روز کردن web page 
 استقرار نظام ثبتی در فرایند تولید اطلاعات
 ایجاد پایگاه های اطلاعات آماری
ارائه اطلاعات تحت وب و بهنگام
شناسایی وضع موجود، تعیین سیستمهای اطلاعاتی و اولویت بندی آنها
تقویت استفاده از ارتباطات الكترونیكی
آشنا نمودن پرسنل واحدها با سیستم های جدید روز كامپیوتری و روش استفاده از ابزار و وسایل در زمینه كامپیوتر
بررسی وضعیت فعلی سیستم ها و شبكه های موجود