برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده توانبخشیRehabilitation Faculty

فهرست اصلی

ژورنال کلاب

اولین ژورنال کلاب گروه فیزیوتراپی دانشکده علوم توانبخشی


با عنوان: اثر بخشی ویو درمانی برون پیکری در برابر تزریق موضعی استروئید در درمان سندرم تونل کارپال: یک کارآزمائی بالینی شاهددار تصادفی با سخنرانی آقای دکتر عباس سلطانی برگزار شد.

در این جلسه دکتر سلطانی مقاله ای با موضوع یاد شده ارائه و از نظر محتوایی و نحوه نگارش مقاله مورد نقد و بررسی قرار داده و در ادامه جلسه همکاران هیات علمی از طریق سوال و جواب به بحث و گفتگو پرداختند.

 

   دومین ژورنال کلاب گروه فیزیوتراپی دانشکده علوم توانبخشی


با عنوان مقایسه تمرین های ثبات دهنده ستون فقرات با تمرین های عمومی و درمان های دستی در بیماران با کمر درد مزمن، مرور سیستماتیک با متاآنالیز با سخنرانی خانم دکتر زهرا صلاح زاده برگزار شد.

در این جلسه خانم دکتر صلاح زاده مقاله ای با موضوع یاد شده ارائه و از نظر محتوایی و نحوه نگارش مقاله مورد نقد و بررسی قرار داده و در ادامه جلسه همکاران هیات علمی از طریق سوال و جواب به بحث و گفتگو پرداختند.