برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده توانبخشیRehabilitation Faculty

فهرست اصلی
تاریخ : يکشنبه 20 خرداد 1397
کد 296

دومین جلسه اعتبار بخشی

برگزاری دومین جلسه اعتبار بخشی دانشکده علوم توانبخشی
دومین جلسه باحضور ریاست محترم دانشکده علوم توانبخشی

و جناب آقای دکتر پورعباس( معاون محترم مرکز مطالعه و توسعه آموزش پزشکی) ،

سرکار خانم دکتر چمنیان ، رئیس محترم آموزش، کارشناس محترم  آموزش در ساعت 30/11

روز دوشنبه مورخه 7/03/97 آغاز و بند بند سنجه ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در ابتدای جلسه مقرر شد سه زونکن مجزا برای حوزه آموزش دانشجو،

حوزه منابع و امکانات و حوزه رسالت و اهداف در نظر گرفته شود. و مستندات هرکدام بصورت مکتوب در آن گذاشته شود.

مقرر شد بعضی فایلهای مربوط به شماره استاندارد S2A8 مربوط به EDS را آقای دکتر پورعباس برای دانشکده ارسال نمایند.

در خصوص S3A8 مقررشد جلسه ای با مدیر گروهها گذاشته شود تا ابزاری جهت ارزشیابی برنامه های درس گروههای آموزشی تعریف نمایند.

تاکید گردید مستندات به صورت فیزیکی و الکترونیکی تهیه در جلسه بعدی مورد ارزیابی قرار گیرد.

پیشنهاد گردید بعد از انجام کارهای محوله جهت برگزاری جلسه بعدی هماهنگی های لازم بعمل آید. حاضرین جلسه:

آقای دکتر سلطانی - آقای دکتر پور عباس – خانم دکتر چمنیان خانم دکتر نیک پو – خانم توجیه