برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده توانبخشیRehabilitation Faculty

فهرست اصلی
تاریخ : شنبه 5 مرداد 1398
کد 373

بازدید برد تخصصی رشته فیزیوتراپی

بازدید اعضای برد تخصصی رشته فیزیوتراپی
بازدید اعضای برد تخصصی رشته فیزیوتراپی وزارت بهداشت و آموزش پزشکی از دانشکده علوم توانبخشی
در 98/5/2 صورت پذیرفت.
اعضای برد تخصصی رشته فیزیوتراپی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از گروه فیزیوتراپی دانشکده علوم توانبخشی در مورخه 98/5/2 صورت پذیرفت.
گروه ارزیاب کننده وزارت متبوع از ظرفیت ها و پتانسیل های موجود دانشکده بازدید و مورد ارزیابی قرار دادند.
این گزارش حاکیست: گروه ارزیاب کننده جهت راه اندازی رشته دکتری فیزیوتراپی از کلاس ها ی دروس نظری و عملی و آزمایشگاهی و کلینیکی  بازدید به عمل آوردند.
در پایان تیم ارزیاب وزارت متبوع، در نشستی که با اعضای هیأت علمی گروه آموزشی و مسئولین دانشکده علوم توانبخشی گزارشی از روند بررسی فرآیندهای آموزشی و نقاط ضعف و قوت این فرآیندها و نقطه نظرات خور را ارائه نمودند.