برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده توانبخشیRehabilitation Faculty

فهرست اصلی
تاریخ : سه شنبه 9 مهر 1398
کد 379

کارگاه آموزشی

​​​​​​​جلسه آشنایی با نگارش فرآیندهای آموزشیدر تاریخ 28 شهریور جلسه ای با حضور اکثریت اعضای هیات علمی های محترم دانشکده توانبخشی

وبا هدف آشنایی با نگارش فرآیند های آموزشی، توسط مسئول محترم ای دی او دانشکده توانبخشی تشکیل گردید.

در این جلسه حیطه های مختلف دانش پژوهشی تشریح شده و پیوست شماره 8 آیین نامه ارتقا اعضا هیات علمی

در رابطه با دانش پژوهی مورد بررسی قرار گرفت. در انتها نیز ایده های افراد شرکت کننده مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد

فرآیندهای در سطح دانشکده با حضور گروه های چهار گانه طراحی و برای ارسال یه جشنواره مطهری ارسال گردد.


روابط عمومی دانشکده علوم توانبخشی