برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده توانبخشیRehabilitation Faculty

فهرست اصلی
تاریخ : چهارشنبه 1 بهمن 1399
کد 527

تقویم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

عاونت آموزشی دانشگاه تقویم آموزشی نیمسال دوم 1399 را اعلام کرد

معاونت آموزشی دانشگاه تقویم آموزشی نیمسال دوم  1399 را به شکل زیر برای ورودیهای قبل از 1399  و دانشجویان جدید الورود اعلام کرد .